Algemene ledenvergadering

De algemene ledenvergadering vanGroenLinks wordt gehouden op 10  mei in het Huis van de Wind (tegenover McDonalds en ingang Kroonpassage). De vergadering begint om 20.00 uur.

Het thema van de avond is duurzaamheid.

Op woensdag 10 mei houdt GroenLinks Den Helder haar algemene ledenvergadering, waarbij ook sympathisanten en geïnteresseerden van harte welkom zijn.
Naast de gebruikelijke onderdelen van een ledenvergadering, zoals jaarverslagen en benoeming bestuursleden, staat ook het thema ‘DUURZAAMHEID’ op de agenda.
GroenLinks nodigt iedereen uit om met suggesties voor ‘duurzaamheid’ te komen, dit in aanloop naar de samenstelling van ons programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018.

Voor een drankje en hapje wordt gezorgd. U bent van harte welkom!