Bird & Bed!

Het nestkastenproject van GroenLinks

De stad opknappen is prima, want daarmee zorg je ervoor dat het aantrekkelijker wordt om er te vertoeven.

Er is nieuwbouw gepleegd en diverse gevels zijn opgeknapt.

Als vogelaar constateer ik dan dat men vergeten is om tegelijk bij het metselwerk een aantal (3-5) inbouw-nestkasten in de gevel in te metselen. Stadsvogelsoorten (zoals de gezellige huismus en de nuttige gierzwa-luw) worden door veel mensen gewaardeerd. Door nestkasten krijgen zij nestgelegenheid en kunnen in de winterperiode in de nestkasten overnachten. Dat vergoot hun overlevingskansen en zo kunnen ook mensen blijven genieten van deze vogelsoorten.

Natuurlijk kun je ook nestkasten aan bomen ophangen, maar bomen hebben in onze stad een gevaarlijk bestaan! Nieuwbouw- of andere plannen zorgen ervoor dat bomen niet behouden blijven, waardoor ook de nestgelegenheid verdwijnt.

Begin deze eeuw zijn een stuk of 30 nestkasten opgehangen. Nu 10 jaar later is daar -op een enkele kast na- niets meer van terug te vinden. Ook dat is dus geen oplossing.

Een betere optie is een rijtje INGEMETSELDE NESTKASTEN!

Deze nestkasten kunnen met weinig moeite en kosten ingemetseld worden aan de bovenkant van de ge-vel. Helaas gebeurt dit nauwelijks.

BEHOUD BROEDRUIMTE

Willen we de laatste huismussen in de binnenstad houden, dan moet er meer broedruimte komen! Nu wor-den de panden één voor één opgeknapt en daarmee onbereikbaar gemaakt.

Door een geveltje te voorzien van 3 ingebouwde nestkasten met een invlieggat van 7 cm breed en 3,5 cm hoog onderaan de kast, kunnen de huismussen en gierzwaluwen weer broedruimte vinden. Dat kleine in-vlieggat is dan het enige wat je ziet vanaf de buitenkant!

Er zijn ook goede voorbeelden in onze stad. Onder andere in gebouw “Keizersbrug” en het pand op de hoek Westgracht/Beatrixstraat zijn gelijktijdig met de bouw nestkasten ingemetseld.

Graag bij nieuwbouw/ gevelrenovatie meteen een B&B (Bird & Bed) inmetselen! Hulp nodig?

Bel Fred van Vliet

tel. 06 83 23 52 95

——————————————————————————————————————————————