De beweging voor verandering groeit

Tijd voor verandering, tegen de rechtse stroom in

De grote winst bij de landelijke verkiezingen is de opkomst!

Ook in Den Helder was de opkomst goed te noemen, zeker vergeleken met de laatste gemeenteraadsverkiezingen in 2014.

Is dit een teken dat de politiek leeft?

Of is het een teken van ongenoegen dat men kwijt wil? Ongenoegen over vluchtelingen en de integratie. Ongenoegen over de werkgelegenheid. Ongenoegen over hoe de zorg is ingericht door de marktwerking. Stemt men op de inhoud van de programma’s of haalt men de informatie van facebook, tweets en dergelijke? Wie het weet mag het zeggen.

 

Beweging voor verandering

GroenLinks is fors gegroeid, zowel landelijk als plaatselijk. Daar zijn we heel blij mee.

Dit is te danken aan de beweging voor verandering die is ingezet. Hier spreekt hoop en optimisme uit. Denken aan de medemens, het milieu en de toekomstige generaties.

Deze beweging moeten we voortzetten en uitbouwen.

Maar daar zal nog veel werk voor verzet moeten worden.

Duidelijk is echter óók dat Nederland is  “verrechtst”. Ook in Den Helder.

 

In Den Helder zijn PvdA, SP en GroenLinks samen goed voor 6.787 stemmen. Dit staat in schril contrast met de 13.751 stemmen die VVD en PVV samen kregen. Dubbel zoveel!

Dit kunnen de middenpartijen CDA en D66, die toch eerder naar rechts neigen, met hun 6.955 stemmen niet rechttrekken.

 

Oog voor de ander komt iedereen ten goede!

Laten we hopen dat we de kiezers er van kunnen overtuigen dat oog hebben voor de ander en voor de natuur, iedereen ten goede komt.

Aan de fractie van GroenLinks zal het niet liggen.

 

Wij zullen in het komend jaar staan voor een sociaal en menselijk beleid, werken naar een energie neutrale gemeente en het sparen van de natuur.

Kortom; uitbouwen van de beweging voor verandering.

Tegen de “rechtse stroming”  in!

 

Nel Dol, raadslid

 

——————————————————————————————————————————-