Geen vakantiegeld in de bijstand?

In al het campagnegeweld van de Tweede Kamerverkiezingen, was er een opmerking van dhr. Mark Rutte die nauwelijks aandacht kreeg in de media.

Voor de verandering eens niet met een holle lach, zei hij:

‘Ik vraag me al jaren af waarom iemand in de bijstand vakantiegeld krijgt. De VVD wil dat afschaffen.’

Dit is niet alleen een asociaal voornemen, het toont ook aan dat er bij dhr. Rutte geen enkel besef is van de realiteit. Dat schamele ‘vakantiegeld’ wordt meestal niet gebruikt voor een vakantie, maar om financiële gaten te dichten of een tegenvaller op te vangen. Bijvoorbeeld een kapotte wasmachine, iets voor de kinderen, enz.

 

Een ander stokpaardje van Rutte is dat ‘werken het beste recept is tegen armoede, en dat er 100.000 banen bijkomen die dit mogelijk gaan maken.’

Ook dat is een schokkend gemis aan realiteitsbesef. Of is het gewoon een van zijn babbeltrucs? Net zoals bij de banen voor gehandicapten die PvdA-er mevr. Jette Kleijnsma beloofde, is de praktijk weerbarstig. Het bedrijfsleven staat bepaald niet te trappelen om ouderen of mensen met een vlekje in dienst te nemen. Onterecht trouwens, want in die groep zit veel kwaliteit en vaak meer doorzettingsvermogen dan bij een ‘gezonde’ werknemer.

 

Armoedebeleid

Het aantal mensen dat leeft in armoede is een groeiend probleem in Nederland, en in Den Helder zelfs ernstiger dan elders.

Na lang wachten werd op 6 februari eindelijk de nota Armoedebeleid van de PvdA wethouder besproken. Die vonden wij veel te mager, en dat vond de meerderheid van de Commissie ook. Er moet nu een nieuwe beleidsnota gemaakt worden, en dat is het zoveelste tijdsverlies.

 

GroenLinks heeft aangedrongen op

  • verkorten van de tijdspaden
  • tegengaan van de ‘armoedeval’
  • bewindvoering in eigen beheer
  • afschaffing of drastische verlaging van de Eigen Bijdragen in de WMO.

42 Gemeenten hebben dat al wèl gedaan! Den Helder rekent het maximaal toegestane bedrag, dat zelfs nog 33% gestegen is door het opheffen van de Wet Tegemoetkoming Chronisch Zieken. Gemeente heeft van het Rijk een bijdrage gekregen om dit te compenseren voor deze doelgroep, maar dit bedrag nog niet effectief ingezet. Heeft gemeente andere prioriteiten?

 

Kees de Jager,

GroenLinks Sociaal Domein

 

———————————————————————————————————————————-