Hoe keren we het tij?

De verkiezingen voor de Provinciale Staten zijn achter de rug. GroenLinks heeft een

klein verlies geboekt. Provinciaal valt de schade mee, maar in de meeste gemeenten
heeft GroenLinks iets ingeleverd, ook in Den Helder.

Waar ligt dat aan?

  • - Doen we voldoende wat de GroenLinksers willen?
  • - Brengen we onze boodschap duidelijk genoeg over?
  • - Dragen we onze successen voldoende uit?

Laat het ons weten!

GroenLinks Den Helder heeft er voor gekozen om aan de coalitie deel te nemen.
De reden hiervoor was / is om invloed uit te kunnen oefenen op vooral het sociale
beleid, omdat daar grote veranderingen plaatsvinden.

Maar óók om Den Helder groener en duurzamer te maken en om er 
voor te zorgen dat iedereen ‘mee kan doen op eigen niveau.’
We zijn nog maar net begonnen en de doorwerking van deze
inspanning moet in de komende periode zichtbaar worden.
Maar successen zijn er wel degelijk!
Bijvoorbeeld de stranden toegankelijkmaken voor
rolstoelers. Dankzij ons initiatief en adviezen zullen de
komende zomer de stranden bij Duinoord en Paal 6 door
rolstoelers bezocht kunnen worden.

Ook op het gebied van participatie / re-integratie is
GroenLinks bezig om de aangeboden trajecten beter aan te laten sluiten bij de
mogelijkheden en deskundigheid van de cliënt, zodat het een zinvolle toevoeging
is op zijn / haar CV.

Op het gebied van groen en duurzaamvalt nog genoeg te verbeteren, maar ook
hieraan wordt hard gewerkt.
Kortom nog voldoende ‘werk aan de winkel,’ maar we gaan er voor!
Als bestuur, commissieleden en raadslid, maar ook graag samen met iedereen die
mee wil denken / doen. Laat het ons weten! 

Nel Dol, gemeenteraadslid