ONTSLAG WETHOUDER VISSER

Inbreng Nel Dol van GroenLinks, raadsvergadering van 1 juni:

Laten we in alle hectiek eerst terug gaan naar de feiten, zoals ze er voor GroenLinks liggen:

• Er zijn herhaaldelijk signalen gekomen over onacceptabele gebeurtenissen. De wethouders hebben daar hun collega Visser herhaaldelijk op aangesproken.

• Het verbetert niet en er komen signalen bij.

• Dan is voor 4 wethouders de maat vol. Zij hebben het gevoel dat ook hun integriteit in het geding komt en dat het de bestuurbaarheid van de stad aantast.

 

Volgens GroenLinks is het in eerste instantie een probleem dat het college en de Stadspartij op moeten lossen.

De Stadspartij heeft 2 keuzes:

- óf zij gaan achter wethouder Visser staan en laten 4 wethouders vertrekken,

- óf zij zeggen wethouder Visser de wacht aan en raden hem aan de eer aan zichzelf te houden en met zo min mogelijke schade (zeker ook voor hemzelf!) te vertrekken.

Dat zoiets niet zonder slag of stoot gaat, moge duidelijk zijn.

 

Na enige discussie besluit wethouder Visser akkoord te gaan en denkt het college op een “elegante wijze” het probleem opgelost te hebben.

Maar dan heeft het college buiten de waard gerekend.

Zo gaat dat niet in Den Helder!

 

In Den Helder worden zaken gelekt, worden zaken altijd groter gemaakt dan ze zijn. Alsof het al niet groot genoeg was, wordt in complotten gedacht en wil iedereen zich ermee bemoeien.

Het ene bericht duikelt over het andere bericht heen: ‘Wethouder Visser heeft wel ontslag genomen…, geen ontslag genomen…, en toch weer wèl ontslag genomen.’

Op sociale media verschijnt van alles, tot vuilspuiterij aan toe.

Tot zover de feiten.

 

Nu de mening van GroenLinks:

Dat dit een onverkwikkelijke zaak is voor alle partijen, moge duidelijk zijn.

De manier waarop het opgepakt is, heeft verkeerd uitgepakt. Ook dat is duidelijk.

De “elegante manier” is in Den Helder niet mogelijk en dat moeten we ook maar niet meer proberen.

Dat wethouder Visser niet kan blijven is voor GroenLinks wel duidelijk.

De arbeidsverhoudingen zijn ernstig en duurzaam verstoord!

Wat bij het college bekend is geworden, is al reden genoeg om in een chantabele positie te komen.

Door het persbericht dat het college noodgedwongen over de daadwerkelijke reden uitbracht, is het imago van deze wethouder beschadigd.

Hij kan niet langer geloofwaardig optreden als wethouder!

 

Door alle berichten die in de openbaarheid zijn gekomen, of ze nu waar zijn of niet, kan ook niet uitgesloten worden dat dit bij andere betrokkenen emoties opwekt.

Aanblijven alsof er niets gepasseerd is, zou het onbegrip en de woede bij deze mensen kunnen versterken.

 

Dat wethouder Visser niet akkoord kan gaan moeten we echter ook respecteren!

Dat hij een aanklacht indient i.v.m. privacyschending is zijn goed recht.

Hij geeft aan dat de aantijgingen niet terecht zijn. Hij zou dus aan de aanklacht nog ‘laster en smaad’ kunnen toevoegen.

Dan wordt alles goed uitgezocht en komt de waarheid naar boven.

 

Door de inwoners van Den Helder wordt gevraagd om transparantie.

Terecht! Dat hebben wij beloofd in ons coalitieakkoord.

Maar voor GroenLinks heeft transparantie niet het niveau van de Story, de Privé en de Telegraaf, waarbij mensen aan de hoogste boom gehangen worden.

Wij willen samen bouwen aan de stad, vertellen waarom we doen wat we doen,

en luisteren naar de inbreng van de inwoners.

 

Ik moet bekennen dat ik het jammer vind dat het zo gelopen is!

De samenwerking met wethouder Visser heb ik als positief ervaren en daar wil ik hem voor bedanken.

 

Als laatste moet mij van het hart dat ik de voorzitter gemist heb tijdens deze crisis!

Het College heeft aangegeven dat zij constant telefonisch contact heeft gehad met de voorzitter.

Dat kan dan wel zo zijn, maar hij is ook onze voorzitter en ik heb hem gemist!

 

 

NASCHRIFT REDACTIE:

In deze hectische raadsvergadering waren 18 raadsleden vóór onmiddellijk ontslag van wethouder Visser, wegens ongepast gedrag tegenover vrouwelijke collega’s.

11 Raadsleden waren tegen.

De komende dagen zullen de partijen zich beraden over 'hoe nu verder.'

We houden u op de hoogte.