Waardoor hield Den Helder miljoenen over op de WMO?

In 2015 was dat 7,6 miljoen, in 2016 6 miljoen, en voor 2017 wordt 3 miljoen verwacht. ‘Winsten’ waar een bedrijf zich niet voor zou hoeven schamen.

Maar het gaat om HULP aan de zwakkeren! Vanuit de oppositie kwam veel kritiek op deze ‘onderbesteding.’ Gemeente heeft bureau Ape er onderzoek naar laten doen en wilde weten:

1. Wat zijn de oorzaken?

Het bureau noemt terecht dat er vertraging was in de indicaties, waardoor wachttijden ontstonden. Men moest wennen aan de nieuwe werkwijze.

2. Is dit overschot tijdelijk?

De overschotten zullen dalen door verdere bezuiniging van het Rijk.

3. Hebben de burgers minder zorg gekregen?

Volgens het onderzoeksbureau was dit niet het geval.

4. Zo ja, komt dit door de eigen bijdragen?

Volgens het bureau is dit niet het geval. Volgens zorgaanbieders en cliëntvertegenwoordigers is dit wèl het geval!

Ook uit de signalen die GroenLinks van de gebruikers krijgt, blijkt wel degelijk dat de hoge eigen bijdragen zorgmijding veroorzaken. In het gehele land hebben gemeenten geld overgehouden op het sociaal domein. Tientallen gemeenten hebben daarna hun beleid gewijzigd, bijvoorbeeld door het afschaffen of verlagen van de eigen bijdragen. GroenLinks heeft daar in Den Helder ook op aangedrongen. Tevergeefs. In de afgelopen periode heeft GroenLinks vele voorstellen gedaan om te bezuinigen op de zorgkosten, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. Er wordt veel verspild, ineffecient gewerkt en de inkoop is vaak te hoog.

Kritiek op het onderzoek

Allereerst is het opmerkelijk dat onderzoeken die in opdracht van de gemeente gehouden worden, vaak een veel positiever resultaat hebben dan onderzoeken van gebruikersorganisaties. Onder de naam ‘mijnkwaliteitvanleven.nl’ houden gerenommeerde organisaties zoals Patientenfederatie, Mezzo (mantelzorgers), Per Saldo (PGB) en de Ouderenbonden KBO en PCOB, ook een onderzoek. Hun onderzoek onder Helderse gebruikers omvatte 298 mensen, het onderzoek namens gemeente 89 geënqueteerden. Een heel belangrijk onderdeel werd door het onderzoeksbureau niet gemeten, namelijk het effect van de Participatiesamenleving. Vier jaar geleden begon de overheid met dit beleid. ‘Vraag uw buurman om hulp, kan uw kind dit niet doen’ etc. Ook de gemeenten volgden dit met hun ‘keukentafelgesprekken.’ En dat zou niet van invloed zijn?

Kom op zeg….

Kees de Jager, Sociaal Domein