Waarheid of bluf?

Hoe kan het toch dat het de gemeente Den Helder steeds weer lukt om onrust te veroorzaken?

Nu ook weer bij de reconstructie van de stationslocatie. De meeste mensen juichen deze reconstructie toe. Ook GroenLinks! De plannen laten een mooie groene omgeving zien. En toch komen er acties die zelfs met optreden van de politie tot een einde gebracht worden en stapt men weer naar de rechter.

GroenLinks heeft samen met de andere oppositiepartijen een extra raadsvergadering aangevraagd om van het college duidelijkheid te krijgen over de gang van zaken. Zijn de juiste procedures gevolgd? Heeft burger-participatie op de juiste manier plaats gevonden? De raad is er tenslotte om het college te controleren en zonodig ter verantwoording te roepen. In de media leek de enige reactie van de wethouder; “Ze konden het weten. Maanden geleden hebben we al borden geplaatst en mijn deur staat altijd open”.

GroenLinks vraagt zich af of dit de invulling van burgerparticipatie is voor de wethouder?

Tijdens de raadsvergadering weerlegde de wethouder alle bezwaren: ‘Het college staat helemaal in haar recht, de burgerparticipatie is ruim toegepast en de juiste procedures zijn gevolgd.’

Dit werd door de coalitiepartijen voor zoete koek aangenomen en een motie waarin gevraagd werd om nog eens met belanghebbenden te overleggen haalde het niet.

Bij de rechter moet nu blijken of de wethouder de waarheid heeft gesproken of dat hij heeft gebluft.

Enige tijd geleden blufte de wethouder ook, toen hij stellig beweerde dat er géén asbestprobleem was bij het onderhoud van het Postkantoor. Maar in januari verscheen een raadsinformatiebrief waarin stond dat er wel degelijk een asbestprobleem is bij het Postkantoor! We wachten af, en houden zeker een vinger aan de pols. Dat zijn we verplicht aan de inwoners van Den Helder!

 

Nel Dol, raadslid

 

——————————————————————————————————————————————