Op initiatief van GroenLinks gaan de stranden bij Duinoord en Paal 6 geschikt gemaakt worden voor rolstoelers.
TWEE STRANDEN WORDEN ROLSTOELTOEGANKELIJK!

TWEE STRANDEN WORDEN ROLSTOELTOEGANKELIJK!

Op initiatief van GroenLinks gaan de stranden bij Duinoord en Paal 6 geschikt gemaakt worden
voor rolstoelers.

Dat is goed voor onze eigen inwoners, maar ook voor gehandicapte toeristen.
De inbreng van ervaringsdeskundigen vindt GroenLinks belangrijk, en daarom hebben wij een
‘testteam’ van rolstoelers gevormd. Dat testteam heeft een rapportje met adviezen
samengesteld, waar de gemeente en de Stichting Strandexploitatie inmiddels mee aan de slag
zijn gegaan. Deze zomer moet het gerealiseerd zijn.
We bedanken de wethouders, ambtenaren en strandmanager voor de goede samenwerking!